Intake


Intake:


Naar aanleiding van contact per mail en/of telefoon wordt door ons vastgesteld of het voor u zinvol is een intake te hebben.


De intake vindt bij u thuis plaats. 

Waarbij we nader kennismaken en zorgvuldig met u onderzoeken wat uw hulpvragen en wensen zijn, of een teamtraininingstraject u past, of een hulphond van meerwaarde is op uw ontwikkeling of die van uw kind én,- niet in de laatste plaats-, of het welzijn van een (komende) hond niet in het geding is of zou kunnen komen.  Als er al een hond aanwezig is, zal deze gescreend worden op geschiktheid.

Waarom is de intake bij u thuis?

Omdat we vanuit uw “systeem” (gezin, leefomstandigheden) dienen te werken en we (voordat onze indicatie volgt) hetzelfde systeem goed willen leren kennen.

Dit proces is niet willekeurig, wordt uitgevoerd door professionals en soms betekent dit dat er niet op stel en sprong een intake gepland kan worden.  We doen, uiteraard,  altijd ons uiterste best om binnen een aantal weken een intake te laten plaatsvinden. 

In een traject van vele jaren is het van groot belang om een goede start te kunnen maken.

Haast of algemene adviezen zijn daarin geen goede raadgevers.
Hulphonden voor Autisme is aangesloten bij:

de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

AGB-code praktijk: 90-53535

ABG-code zorgverlener: 90-044846  Algemene Voorwaarden 


          Privacyreglement


       Privacy Policy Website


             Heeft een klacht?

       

          Contact

     

Praktijkadres:  Marshallweg 37,

    3068 JN   Rotterdam


Telefoonnr.:       010-313 86 28


KvKnr.:                 51609444