Welk ras is geschikt als hulphond

10 Veelgestelde vragen5. Welk ras is geschikt als hulphond?


Er bestaat, in de visie van Hulphonden voor Autisme, niet één ras of enkele rassen die geschikt zijn als hulphond. Daarmee zouden we immers de individuele hond en zijn specifieke eigenschappen tekort doen. Daarnaast is de juiste match tussen mens en hond van het allergrootste belang. En omdat ieder mens uniek is kunnen we niet spreken van hét juiste ras voor dit werk.

Helaas wordt er in de media veelvuldig gesproken over ultieme rassen voor b.v. autisme of persoonlijkheidsstoornissen vanwege speciale gaven of kenmerken.

Jammer, want daarmee doen we zowel de individuele mens, zijn specifieke beperking én de hond tekort. En worden verkeerde verwachtingen gecreëerd ten aanzien van bepaalde (ras-)honden.

Hulphonden voor Autisme is aangesloten bij:

de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

AGB-code praktijk: 90-53535

ABG-code zorgverlener: 90-044846  Algemene Voorwaarden 


          Privacyreglement


       Privacy Policy Website


             Heeft een klacht?

       

          Contact

     

Praktijkadres:  Marshallweg 37,

    3068 JN   Rotterdam


Telefoonnr.:       010-313 86 28


KvKnr.:                 51609444