Welke taken moet de hulphond voor autisme kunnen uitvoeren

10 Veelgestelde vragen


8. Welke taken moet de hulphond voor autisme kunnen uitvoeren?


Zoals al eerder vermeld op deze website:

"De hulphond die ondersteunt bij psychische beperkingen kan,  in de optiek van Hulphonden voor Autisme, geen "standaard" opgeleide hond zijn. 

De mens áchter de beperking is immers uniek en haar/zijn vragen divers.

Daarnaast kent geen stoornis dezelfde uitingsvorm.

Daarom vinden wij het niet zinvol hulphonden "uniform" te trainen.

Maatwerk en flexibiliteit zijn een groot goed in de visie en werkwijze van

Hulphonden voor Autisme."

Alle honden krijgen een basisopvoeding en -training en worden vervolgens getraind op vaardigheden die van belang zijn voor de cliënt waarmee de hond zijn (werkzame) leven deelt.

Dit kan inhouden dat de ene hond vooral vaardigheden in huis leert en de andere hond in de buitenruimte, maatschappij een actief ondersteunende rol heeft.Hulphonden voor Autisme is aangesloten bij:

de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

AGB-code praktijk: 90-53535

ABG-code zorgverlener: 90-044846  Algemene Voorwaarden 


          Privacyreglement


       Privacy Policy Website


             Heeft een klacht?

       

          Contact

     

Praktijkadres:  Marshallweg 37,

    3068 JN   Rotterdam


Telefoonnr.:       010-313 86 28


KvKnr.:                 51609444