Welk ras is geschikt als hulphond
Hulphonden voor Autisme_Veelgestelde Vragen

10 Veelgestelde vragen5. Welk ras is geschikt als hulphond?


Er bestaat, in de visie van Hulphonden voor Autisme, niet één ras of enkele rassen die geschikt zijn als hulphond. Daarmee zouden we immers de individuele hond en zijn specifieke eigenschappen tekort doen. Daarnaast is de juiste match tussen mens en hond van het allergrootste belang. En omdat ieder mens uniek is kunnen we niet spreken van hét juiste ras voor dit werk.

Helaas wordt er in de media veelvuldig gesproken over ultieme rassen voor b.v. autisme of persoonlijkheidsstoornissen vanwege speciale gaven of kenmerken.

Jammer, want daarmee doen we zowel de individuele mens, zijn specifieke beperking én de hond tekort. En worden verkeerde verwachtingen gecreëerd ten aanzien van bepaalde (ras-)honden.