De Hulphond

De hulphond:

 

De hulphond die ondersteunt bij psychische beperkingen kan,  in de optiek van Hulphonden voor Autisme,  geen "standaard" opgeleide hond zijn. 

De mens achter de beperking is immers uniek en haar/zijn vragen divers.

Daarnaast kent geen stoornis dezelfde uitingsvorm.

Daarom vinden wij het niet zinvol hulphonden "uniform" te trainen.

Maatwerk en flexibiliteit zijn een groot goed in de visie en werkwijze van

Hulphonden voor Autisme en dus studeert,  na een -wel uniforme- basisopvoeding, en -training,  elke hulphond af met zijn eigen vaardigheden afgestemd op de wensen van zijn/haar mensenvriend.

De training van de hulphond wordt gezamenlijk met de cliënt (evt. met behulp van direct betrokkenen) uitgevoerd, in de eigen omgeving.

Het samen opvoeden en trainen (teamtraining) is de kracht van dit traject.


Naast maatwerk in werkwijze,  wordt ook maatwerk toegepast bij de keuze voor de juiste hond.  Er is de laatste jaren een heuse hype ontstaan rondom rassen waaraan specifieke talenten werden toebedeeld als het gaat om het assisteren van mensen met een mentale of psychische beperking. 

Hulphonden voor Autisme distantieert zich van deze hype.

Ieder mens, maar ook elke hond is immers uniek.

We draaien het liever om en bekijken per situatie wat de juiste match zou kunnen zijn.

De belangrijkste vragen dienen te zijn: "Welke hond past het beste bij u en uw situatie?" en "Kan de hond dit werk met plezier uitvoeren?"

Er wordt regelmatig gewerkt met de hond die al aanwezig is bij de cliënt en dit heeft in de loop der tijd geleid tot een aantal bijzondere honden die met plezier én grote kunde hun taak als hulphond uitvoeren.

Het is overigens niet zo dat we alle soorten, maten en rassen toelaten in de opleiding.


Hulphonden voor Autisme begeleidt het traject van het zoeken naar het juiste ras, screening van karakter en gedrag van de hond, opvoeden van de pup of jong-volwassen hond en opleiden tot hulphond.  En zoals al eerder beschreven: ook werken met de eigen hond is mogelijk, mits de hond voldoet aan onze richtlijnen.

Uiteraard wordt pas na uitgebreide kennismaking en intake bekeken welke hond het beste in uw situatie past.


Hulphonden voor Autisme is aangesloten bij:

de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

AGB-code praktijk: 90-53535

ABG-code zorgverlener: 90-044846  Algemene Voorwaarden 


          Privacyreglement


       Privacy Policy Website


             Heeft een klacht?

       

          Contact

     

Praktijkadres:  Marshallweg 37,

    3068 JN   Rotterdam


Telefoonnr.:       010-313 86 28


KvKnr.:                 51609444