Welzijn en Veiligheid


Welzijn en Veiligheid:


Er is een groot bewustzijn op de kwetsbaarheid van de doelgroep en

de dieren waarmee wordt gewerkt.

Dit betekent dat welzijn en veiligheid hoog in het vaandel staan.

 

De regels in de omgang met de hond worden strak nageleefd omdat alleen dan kan

worden ingestaan voor de veiligheid van de cliënt en zijn omgeving.

 

Het welzijn van de honden is essentieel.

Goede zorg, de juiste balans tussen werk en ontspanning, plezier en een drukvrije training zijn basisvoorwaarden waar niet vanaf wordt geweken in de teamtrainingen.

Daarnaast worden er duidelijke regels gehanteerd voor wat betreft het werk van de hulphond.

Er worden geen concessies gedaan naar het welzijn van de hond ten behoeve van de cliënt in de trajecten. 

Met andere woorden: de hulphond hoeft niet álles te kunnen of moeten uitvoeren als dit zijn welzijn in gevaar brengt of zijn eigenheid aantast.

Ook niet als het van meerwaarde zou kunnen zijn voor de cliënt. 

In praktijk kan dit betekenen dat wij niet akkoord gaan met bepaalde taken of de werk,- of leefomgeving van de hond en daarom een traject niet aangaan.


Enkele voorbeelden van contra-indicaties :

* Excessief gedrag (regelmatig oplopende emoties).

* De wens de hulphond mee te laten gaan naar het basis-, of voortgezet onderwijs.

   En dit geldt voor regulier, bijzonder en speciaal onderwijs.

* De hulphond regelmatig alleen laten of overdragen aan de zorg van een oppas, 

   uitlaatservice of pension.

* De hulphond in willen zetten voor meerdere gezinsleden.

* De hulphond in willen zetten tijdens een verblijf in een behandelcentrum.Hulphonden voor Autisme is aangesloten bij:

de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

AGB-code praktijk: 90-53535

ABG-code zorgverlener: 90-044846  Algemene Voorwaarden 


          Privacyreglement


       Privacy Policy Website


             Heeft een klacht?

       

          Contact

     

Praktijkadres:  Marshallweg 37,

    3068 JN   Rotterdam


Telefoonnr.:       010-313 86 28


KvKnr.:                 51609444