Welzijn en Veiligheid


Welzijn en Veiligheid:


Er is een groot bewustzijn op de kwetsbaarheid van de doelgroep en

de dieren waarmee wordt gewerkt.

Dit betekent dat welzijn en veiligheid hoog in het vaandel staan.

 

De regels in de omgang met de hond worden strak nageleefd omdat alleen dan kan

worden ingestaan voor de veiligheid van de cliënt en zijn omgeving.

 

Het welzijn van de honden is essentieel.

Dit betekent dat we opvoeden en trainen vanuit een aantal duidelijke basisvoorwaarden,  zoals:

  • de juiste balans tussen werk en ontspanning voor de hond,
  • plezier in de samenwerking,
  • het opbouwen en onderhouden van een veilige relatie tussen mens en hond,
  • training gericht op positieve leerervaringen.


Daarnaast worden er duidelijke regels gehanteerd voor wat betreft het werk van de hulphond.

Er worden geen concessies gedaan naar het welzijn van de hond ten behoeve van de cliënt in de trajecten. 

Met andere woorden:

  • de hulphond hoeft niet álles te kunnen of moeten uitvoeren als dit zijn welzijn in gevaar brengt of zijn eigenheid aantast,
  • niet elke soort hond, elk ras (al aanwezig bij de cliënt) wordt door ons opgeleid omdat we rekening willen houden met de intrinsieke motivaties van honden,
  • we werken niet met alle soorten en maten honden.

Dit alles geldt voor zowel de hond die er al is, als de honden die wij plaatsen.


Als er nog geen hond aanwezig is, plaatsen wij de volgende hondenrassen:  Golden Retrievers, Labradors en grote Poedels.


Zie voor meer informatie ook : de hulphond voor ASS en de hulphond voor PTSS .