ADEu - ADI

ADEu - ADI


Sinds de oprichting van Hulphonden voor Autisme werken we volgens de mondiale kwaliteitseisen die worden gesteld aan hulphondenscholen.

Wij leiden professioneel hulphonden op.


Dit kunt u terugzien in onze werkwijze en onze  kandidatuur voor Assistancedogs International (ADI) en Assistancedogs Europe (ADEu).


Daarnaast zijn wij sinds de start lid van de  NEN- commissie Assistentiehonden om op die manier te komen tot bruikbare en professionele normen voor assistentiehonden; die tevens (h)erkend worden door belanghebbenden als overheden en vervoerders.

Hulphonden voor Autisme is aangesloten bij:

de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

AGB-code praktijk: 90-53535

ABG-code zorgverlener: 90-044846  Algemene Voorwaarden 


          Privacyreglement


       Privacy Policy Website


             Heeft een klacht?

       

          Contact

     

Praktijkadres:  Marshallweg 37,

    3068 JN   Rotterdam


Telefoonnr.:       010-313 86 28


KvKnr.:                 51609444