Instellingen

Instellingen

 

Regelmatig wordt Hulphonden voor Autisme benaderd door collega-hulpverleners,  instellingen en opleidingen

met vragen over de functie van hulphonden voor autisme, aanverwante,- of andere psychische stoornissen.

 

Ook de behoefte aan informatie over Animal Assisted Therapy/Dier Ondersteunde Therapie in

hulpverlening is groeiende.

 

Hulphonden voor Autisme kan voorlichting verzorgen over haar werk en de (overigens nog niet wetenschappelijk bewezen) effecten van hulphonden en de inzet van therapiehonden voor  o.a. autisme.

 

Tevens kan Hulphonden voor Autisme, Animal Assisted Therapy helpen initiëren in instellingen.

Te denken valt aan voorlichting op beleidsniveau of cursusaanbod en certificering van AAT-teams

op de werkvloer.

 

Hulphonden voor Autisme licht graag voor over autisme, aanverwante of andere psychische stoornissen opdat er meer steun komt voor de mensen met psychische uitdagingen en hun omgeving.

 

Ook de inzet van honden in begeleiding en therapie én hulphonden voor autisme, aanverwante of andere psychische stoornissen verdienen meer bekendheid.

 

Neem voor de mogelijkheden contact op.

Hulphonden voor Autisme is aangesloten bij:

de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

AGB-code praktijk: 90-53535

ABG-code zorgverlener: 90-044846  Algemene Voorwaarden 


          Privacyreglement


       Privacy Policy Website


             Heeft een klacht?

       

          Contact

     

Praktijkadres:  Marshallweg 37,

    3068 JN   Rotterdam


Telefoonnr.:       010-313 86 28


KvKnr.:                 51609444