Marlia Oosterhof

Marlia Oosterhof werkt sinds 1992 professioneel met honden en mensen. Ze startte als kynologisch gedragstherapeut en trainer voor de Gaus- Geleide en hulphondenschool en werkte daarna parttime10 jaar als hoofdtrainer voor dezelfde organisatie en zelfstandig in haar eigen hondenschool.

Vanaf 2014 werkt zij zelfstandig voor verschillende opdrachtgevende assistentie-hondenscholen en zo ook voor Hulphonden voor Autisme.


Marlia wil graag een krachtige bijdrage leveren aan het vergroten van het plezier van honden en hun mensen.  Daar is ze duidelijk in, bij de training kijkt ze niet alleen naar de hond of de mens, maar  juist naar het vermogen van mens en hond om daadwerkelijk met elkaar in contact te treden en de verbinding aan te gaan. "Dit bepaalt immers het succes van de combinatie", aldus Marlia. 

"Objectieve observatie en de juiste begeleiding, kan de (kwetsbare) mens in relatie tot de hond concreet helpen bij het verhogen van het persoonlijk levensgeluk."


 Terug naar:  ons team. 

Hulphonden voor Autisme is aangesloten bij:

de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

AGB-code praktijk: 90-53535

ABG-code zorgverlener: 90-044846  Algemene Voorwaarden 


          Privacyreglement


       Privacy Policy Website


             Heeft een klacht?

       

          Contact

     

Praktijkadres:  Marshallweg 37,

    3068 JN   Rotterdam


Telefoonnr.:       010-313 86 28


KvKnr.:                 51609444