Financiering

Financiering.


De hulphonden voor mensen met een psychische beperking worden, in Nederland, helaas niet vergoed door zorgverzekeraars.

Dit betekent dat je voor jouw hulpvraag bent aangewezen op vergoeding vanuit gemeentelijke financiering:  jeugdloket of WMO.  


Neem voor  transparante voorlichting over de kosten van een teamtraningstraject tot hulphond en vergoeding vanuit Jeugdloket, WMO contact met ons op.

Meer informatie of je aanmelden? 

Hulphonden_ voor_Autisme_Vergoedingen