Financiering
Hulphonden voor Autisme_financiering

Financiering.


De hulphonden voor mensen met een psychische beperking worden, in Nederland, helaas niet vergoed door zorgverzekeraars.

Dit betekent dat u voor uw hulpvraag bent aangewezen op vergoeding vanuit gemeentelijke financiering:  jeugdloket of WMO.  


Neem voor  transparante voorlichting over de kosten van een teamtraningstraject tot hulphond en vergoeding vanuit Jeugdloket, WMO, PGB  contact met ons op.