ADEu - ADI
Hulphonden voor Autisme_ADEu/ADI

ADEu - ADI


Sinds de oprichting van Hulphonden voor Autisme in 2011 werken we volgens de mondiale kwaliteitseisen, richtlijnen en regels die zijn vastgesteld voor hulphondenscholen.

Wij leiden professioneel gecertificeerde hulphonden op.


Dit kunt u terugzien in onze werkwijze.


Hulphonden voor Autisme is geaccrediteerd lid van

 Assistancedogs International (ADI) en daarmee ook van Assistancedogs Europe (ADEu).


Tevens zijn wij sinds de start lid van de  NEN- commissie Assistentiehonden (Europees: CEN/TC 452-Assistancedogs) om op die manier te komen tot bruikbare en professionele normen voor assistentiehonden; die tevens (h)erkend worden door belanghebbenden als overheden en vervoerders.