Mijn behandelaar heeft me naar jullie doorverwezen,....

10 Veelgestelde vragen

 

9. Mijn behandelaar heeft me naar jullie doorverwezen. Zij vindt een hulphond voor mij noodzakelijk,

     wat is nu de volgende stap?


Het is erg prettig dat steeds meer hulpverleners erkennen dat er een ondersteunende rol voor een hulphond kan zijn weggelegd in het leven van kwetsbare mensen.

Echter, Hulphonden voor Autisme behoudt zich het recht voor dit te kunnen beoordelen.

Zo mag een hond, in onze optiek, nooit de eerstelijns hulpverlening vervangen.

Een hulphond kan een aanvulling zijn in het leven van de kwetsbare mens, maar de hond mag nooit de compensatie van bezuiningsmaatregelen zijn!

Ook kunnen wij, in tegenstelling tot een behandelaar, van mening zijn dat de taak voor een hond te zwaar is of dat het welzijn van de hond niet door een constante factor (tenminste één verantwoordelijke volwassene) is gewaarborgd.

En dit kan leiden tot een andere visie van Hulphonden voor Autisme dan de adviserend behandelaar.

Uiteraard wordt er graag in overleg getreden over de indicatie van Hulphonden voor Autisme en bij voorkeur vóór het advies van de behandelaar aan cliënt.


De volgende stap, na doorverwijzen door uw behandelaar, is een telefoongesprek en wellicht daarna een intake waarin wordt vastgesteld of wij een indicatie afgeven voor een teamtrainingstraject.